Časová relé TELE–Haase – malá svou velikostí, velká výkonem

Potřeba správného časování procesů tvoří základ prakticky jakékoliv technické činnosti. Ne vždy je však možné a vhodné využít programovatelných automatů, a tak přichází ke slovu tito malí pomocníci automatizace – časová relé.

Relativně levnými prostředky je tak možné realizovat zkracování nebo prodlužování impulzů, zrychlení či zpomalení průběhu technologie, automatické vypnutí se zpožděním a např. kombinací více funkcí i časování značně složitých výrobních procesů.

Vývoji a výrobě časových relé jako automatizačních prostředků se věnuje rakouská firmy TELE–Haase již od svého založení (1963) jako jednomu ze svých hlavních programů. Díky svému vývojovému týmu a dlouholetým zkušenostem se řadí mezi přední světové výrobce a mnohdy dokonce svými technickými novinkami určuje trend v tomto oboru.

Výchozím bodem pro uplatnění těchto novinek resp. pro obecné technické řešení relé jsou praktické zkušenosti z každodenního použití. S výhodou nabízí firma Tele-Haase především multifunkční relé, která je možné použít podle zvolené funkce v řadě aplikací. To přináší samozřejmě úspory z hlediska projektování, realizace i eventuálního servisu. Vedle základních funkcí pro zpožděný rozběh nebo zpožděný návrat, taktování s různou střídou, impulzu po zapnutí napájení nebo nástupné či sestupné hraně řídícího pulzu jsou zajímavé funkce, kombinující při své činnosti několik těchto základních funkcí. Vznikají tak pak pro projektanty zajímavé možnosti, jak jedním relé s takovouto funkcí, např. s kombinací více časů, uspořit řadu dalších obvodů resp. zjednodušit technické řešení problému. Speciálním případem takovéto kombinace je široká nabídka relé pro start motorů hvězda – trojúhelník. Výběr vhodného souboru takových funkcí je pak otázkou zkušeností a praxe, aby použití relé bylo co nejuniverzálnější. Pro ilustraci této kombinace je možné uvést zajímavou funkci (u relé typu K3ZA20) vytvářející pulz s nastavitelnou délkou při zapnutí a vypnutí napájecího napětí relé.

casova rele 5
Časová funkce Wu+nWa u relé TELE-Haase K3ZA20

Dalším důležitým parametrem pro výběr vhodného typu relé je hodnota napájecího napětí relé. V současné době je obvyklé univerzální AC/DC napájení. Až na některé výjimky nabízí firma TELE-Haase toto univerzální napětí v rozsahu 12 – 240 V AC/DC, takže není problém, napájet relé i z běžné autobaterie. Pro zamezení falešného sepnutí vlivem indukovaného napětí na dlouhých přívodních vodičích je někdy vhodné využít další možnost napájení, a to galvanicky odděleným napájecím modulem. Ten nabízí firma TELE – Haase např. u časových relé řady Gamma.

Při výběru časového relé hraje roli i výstupní obvod. Elektromechanické kontakty používá firma Tele-Haase zásadně přepínací a to 1P nebo 2P. Povolené zatížení těchto kontaktů je obvykle 8 A / 250 V, pouze při těsné montáži bez vzduchové mezery v rozestupu je doporučeno max. 5A. Kromě elektromechanických kontaktů však firma TELE-Haase nabízí i časová relé s tyristorovým (D6DET) nebo s tranzistorovým výstupem (SRE, SRW) do panelu s krytím IP64.

casova rele 4
Časové relé SRE2 PNP 24 V DC

Pro zvýšení krytí časových relé, které je normálně IP 40, nabízí firma TELE – Haase i několik typů relé s možností dálkového ovládání, jejichž nastavovací prvek, umístěný na panelu, má zvýšené krytí rovněž na IP64. Nastavovací potenciometr je pak dvouvodičově spojen s relé, které je ve skříni. Tato možnost je v nabídce u časových relé GAMMA, které se kromě toho vyznačují ještě tím, že jejich řídicí kontakt je bezpotenciální, což je rovněž méně obvyklá možnost, využitelná však v řadě aplikací.

Za dobu své existence uvedla firma TELE-Haase v sortimentu časových relé několik výrobních řad, které se vzájemně doplňovaly. Každá z nich měla svoje opodstatnění pro určitý druh použití a zákazník si pro svoji potřebu vždy mohl vybrat optimální variantu. V současné době jsou k dispozici časová relé řady ENYA – modulární velikosti s úplným sortimentem funkcí, řada Delta o šířce 22,5 mm v robustním provedení pro náročné prostředí, řada Gamma rovněž o šířce 22,5 mm se speciálními svorkami a třetinovým dělením stupnice včetně možnosti dálkového ovládání.

Nejnovější řadu časových relé prezentuje firma Tele-Haase pod obchodním názvem Tele VEO. Jedná se o nejmodernější časová relé s plnou výbavou funkcí (V2ZM10). Nově je zde dokonce definovaná další funkce Ec – Součtový zpožděný rozběh, která sečítá působení řídicího signálu a po dosažení zadané hodnoty sepne kontakt. Jak je již zvykem, je i tato řada vybavena řadou zcela zásadních technických novinek. Mezi nejdůležitější patří nově koncipované napájecí obvody relé, které při rozsahu napětí 12 – 240 V AC /DC vykazují vlastní spotřebu pouze 0,35 W. Zajímavostí je, že použité LED se zvýšenou svítivostí mají současně značně sníženou spotřebu.
Z konstrukčního hlediska je pouzdro této řady naprosto kompaktní, šířky 22,5 mm se sníženou výškou na 76 mm vhodné pro nejtvrdší podmínky použití. Teplotní rozsah je rozšířen na -25 °C až +60 °C. V nabídce je provedení relé jak se třmenovými svorkami s neztratitelnými šrouby, tak i s bezšroubovými svorkami umožňujícími montáž bez nářadí.

Pro více informací a typů relé navštivte sekci Produkty, nebo se obraťte přímo na nás.