Efektivní ochrana čerpadel hlídacími relé TELE-Haase

Otázka provozní spolehlivosti a pracovní bezpečnosti při současném poklesu výrobních a provozních nákladů leží přirozeně v hlavním těžišti zájmú projektantů, výrobců, ale především uživatelů elektrických zařízení.

Komplexní řešení této problematiky nabízí svým širokým sortimentem hlídacích relé iiž od roku 1963 firma TELE-Haase. Své dlouholeté zkušeností tak zúročuje v promyšlené koncepci souboru hlídacích relé elektrických i neelektrických veličin pro hlídání provozních, resp. poruchových stavů elektrických zařízení.
Tato relé dokáží sledovat, indikovat a případně eliminovat případné poruchové stavy dříve, než dojde k havárii zařízení nebo ohrožení bezpečnosti člověka a stroje. Protože současně je často vyžadováno i operativní nasazení těchto komponentů do již stávajících zařízení, představuje nasazení této kategorie přístrojů díky snadné instalaci a malým rozměrům to nejrychlejší a nejekonomičtější řešení.

Jedním z nejdůležitějších oborů, kde tato relé nacházi svoje velké uplatnění, a z toho důvodu se i firma TELE-Haase na tuto oblast soustředí, je právě vodní hospodářství. Centrem této pozornosti je zabezpečení motory poháněných zafízení, ať už se jedná o čerpadla, dopravníkové pásy, šnekové pohony, míchačky, drtičky, kompresory, vrtačky, portálové jeřáby atp., jejichž činnost je hlídána prostřednictvím sledování parametrů hnacího motoru. Protože ,,senzorem“ je v tomto případě sám motor, nejsou již žádné jiné senzory zapotřebí a odpadají tak náklady s jejich údržbou a čístěním, vlivy prostředí, nepřesnostmi atd. Velkou výhodou rovněž je, že relé se k motoru připojí přímo v rozvaděči, a odpadá tak veškerá náročná kabeláž. V případě např. čerpadel pak navíc záleží na použitém médiu (např, kaly, splašková voda, louh, kyseliny…). Princip této metody spočívá v tom, že na relé se s požadovanou tolerancí navolí takové parametry motoru, které odpovídají bezchybnému chodu zařízení. Relé pak tyto parametry sleduje a při jakékoliv odchylce mimo nastavené toleranční pásmo zareaguje požadovanou akcí indikací, alarmem nebo přímo již odpojením motoru.

Konkrétně u čerpadel je díky této metodě hlídací relé schopno velice rychle zachytit stav běhu čerpadla nasucho a okamžitě zareagovat. Rychlost reakce je dostatečná i např. pro čerpadla s magnetickou spojkou, která jsou na tento stav obzvláště citlivá. U ponorných čerpadel je možné tímto způsobem hlídat stav vyčerpání vrtu nebo se změnou výtlačné výšky pak výšku, resp. hloubku hladiny ve vrtu.

Specialitou firmy TELE-Haase je, že u motoru sleduje hodnotu činné složku příkonu, tj. součin P = U x I x cos 9. Výhodou této metody je lineární průběh této závislosti v celém rozsahu zatížení motoru, vyšší rozlišovací schopnost a nezávislost na kolísání napájecího napětí. Sledování pouze proudu nebo účiníku motoru má totiž svoje omezení pouze na určité oblasti hodnoty zátéže a není možné dosáhnout takové rozlišovací schopnosti,
Výše uvedenou metodu hlídáni nabízí firma TELE-Haase v ucelené řadě přístrojů pro tyto aplikace v širokém sortimentu podle nabízených schopností od jednoduchých jednofunkčních přístrojů přes přístroje se současným měřením teploty motoru až po relé s LCD displejem, kde jsou zobrazovány aktuální stavy pohonu.
Vedle toho jsou v nabídce i přístroje s proporcionálním analogovým výstupem 4 – 20 mA, resp. 0 – 10 V DC. Důležité rovněž je, že díky kmitočtovému rozsahu 16 400 Hz jsou všechna tato relé schopna pracovat i v obvodech s frekvenčními měniči.

Kromě těchto speciálních přístrojů má firma TELE-Haase samozřejmě v nabídce řadu dalších hlídacích relé vhodných pro tyto aplikace. Především jsou to relé pro hlídání třífázového napětí (hodnota, sled, asymetrie, výpadek fáze), hlídání teploty motoru, konduktivní pro výšku hladiny a zajímavé relé s logikou pro střídání čerpadel.

Informace ke všem uvedeným typům a samozřejmě i mnohé další je možné nalézt zde na našich webových stránkách nebo prostřednictvím e-mailu či telefonu. Neváhejte se na nás obrátit.