Hlídací relé řady ENYA

Po inovaci časových relé v designové řadě ENYA přichází rakouský výrobce firma TELE-Haase s novou sérií hlídacích relé ve stejném provedení, které si již získalo oblibu zákazníků. Zatímco řada Gamma je určena spíše pro automatizační techniku, řadou ENYA vycházíme vstříc výrobcům instalačních rozvaděčů.

Hlídání jednofázových napětí a proudů
Pro hlídání jednofázového napětí se v tomto provedení nabízí relé E1UU s jednou prahovou hodnotou s rozsahem nastavení 75 % až 115 % UN, kde UN je 24 V AC/DC nebo 230 V AC. Vedle tohoto typu je tu však i multifunkční relé E1UM s funkci okno (WIN), kterým je možné nastavit v tomto rozsahu toleranční pásmo napětí. Obdobný sortiment se nabízí i pro hlídání jednofázového proudu v rozsahu 5 A a 10 A s možností hlídání podproudu, nadproudu i tolerančního pásma včetně možnosti zapamatování výskytu chyby.

Hlídací relé E1UM

Hlídání třífázových veličin
Základním typem pro hlídání třífázového napětí z hlediska sledování podpětí každé fáze je typ E1YF nastavený pevně na rozhodovací úroveň 195,5 V. V modifikovaném provedení je toto relé vybaveno i testovacím tlačítkem pro simulované rozepnutí kontaktu výstupního relé. Dalši typ v této řadě s označením E1YU umožňuje nastavit prahovou hodnotu podpětí každé fáze v rozsahu 160 – 240 V a při poklesu pod tuto hodnotu rozepne kontakt výstupního relé a indikací LED signalizuje, ve které fázi k podpětí došlo.
V multifunkčním provedení E1YM umožňuje relé funkcí okno hlídat toleranční pásmo napětí každé fáze v rozsahu ± 30 % Un, sled fází a na základě posunutí zdánlivého středu hvězdy i přerušení nulového vodiče.
Zajímavostí je, že všechna tato relé je možné při spojení měřících vstupů využít i pro měření jednofázového napětí. Velkou oblibu mezitím získalo hlídací relé sledu a výpadku fází E1PF s citlivostí i pro zpětné indukované napětí. Toto relé se dodává s jedním přepínačem v jednomodulovém provedení a také bylo doplněno i o dvoumodulové provedení se dvěma přepínači výstupního relé. Pro hlídání 3-fázového proudu s tolerančním pásmem pro hodnotu proudu každé fáze byl stávající typ G2JM vylepšen o univerzální, galvanicky oddělené napájení měřících obvodů 24 – 240 V AC/DC.

Hlídací relé E1YM

Hlídání teploty motoru a výšky hladiny
Pro hlídání teploty motoru nabízíme relé v dvoumodulovém provedení s označením E3TF01 umožňující při měření teploty motoru detekovat případný zkrat nebo přerušení vedení od teplotně závislých odporů.
Relé pro hlídání výšky hladiny vodivých kapalin s označením E3LM10 umožňuje nastavit široký rozsah citlovosti od 250 W do 100 kW a oddělené nastavení časového zpoždění 0,5 až 10 s pro sepnutí i rozepnutí kontaktu výstupního relé. Samozřejmostí je možnost volby režimu přičerpání nebo odčerpání a použití 1 až 3 sond. Při napájení sondy střídavým napětím 12 V je při dodržení předepsané kapacity vedení možné použít přívod k sondám o délce až 1 000 m.

Hlídací relé E3TF01

Všechny tyto i jiné produkty, velký výběr časových, pomocných a polovodičových relé, jako i napájecí a záložní zdroje, měniče napětí, snímače pro automatizaci i ostatní sortiment naleznete na našich stránkách v sekci Produkty. A samozřejmě jsme Vám kdykoliv rádi k dispozici i v sídle firmy na telefonu nebo prostřednictvím e-mailu. Obraťte se na nás se svými dotazy.