Zajímavá hlídací relé z řady ENYA

Firma Tele-Haase působi na našem trhu jiz řadu let a svými výrobky z oblasti reléové techniky pomohla vyřešit již nemalou řadu technických úloh a problémů. To vždy ostatně byl a stále je jeden z hlavnich cílů firmy – svými výrobky prospět technickému pokroku a šíří svého sortimentu poskytnout technikům možnost optimálního návrhu jejich zařízení.

Toto svoje poslání realizuje firma již 55 let a zkušenosti z této doby dovede shrnout do promyšlené koncepce přístrojů a sortimentu i vysoké kvality a spolehlivosti svých výrobků. Nedílnou součástí této činnosti je však ale i stalá inovace výrobků. V rámci této inovace doplnila firma TELE-Haase svoji novou řadu hlídacich relé s označením ENYA o další zajímavé přístroje.

Pro hlídání jak 1-fázového, tak i 3-fázového napětí je to přístroj s označením E1YM400VS10. Hlídaní napětí, které je současně napájecím napětí relé – buď 230 V nebo 3 x 230 V, umí relé pohlídat v tolerančním pásu 30 %. U 3-fázového napětí hlídá současně i správný sled fází a přerušení nulového vodiče. Protože se jedná o jednomodulové relé, je jeho výstupem 1 přepínací bezpotenciálový kontakt.

Oblíbeným relé pro hlídání 3-fázového napětí je i relé s označením E1YU400V01. Toto relé vyžaduje připojení nulového vodiče a rozhodovací úroveň pro napětí každé fáze je možné nastavit v rozmezí 160 – 240 V. Případný pokles některého z napětí pod nastavenou úroveň je indikován zhasnutím příslušné LED – L1, L2, L3 na předním panelu relé.

Hlídací relé 3-fázového napětí E1YU400V01

Indikaci případného výpadku nebo poklesu fázového napětí pomoci LED má i relé s označením E1YF400VT01, kde je však rozhodovací úroveň nastavena pevně na 195,5 V (- 15 %). Navíc je toto relé vybaveno testovacím tlačítkem pro simulaci poklesu napětí.

Vedle hlídání úrovně napětí je u 3-fázového napětí důležitá i metoda hlídání fázové asymetrie, což zajišťuje relé s označením E1PF400VSY01. Relé rovněž hlídá správný sled fází a je vhodné především pro hlidání případného výpadku fáze při napájení motoru.

Hlídací relé 3-fázového napětí E1PF400VSY01

Pro hlídání 1-fázových proudů nabizí firma TELE-Haase v řadě ENYA 2 typy relé s rozsahem měření od 500 mA do 10 A s možností časového zpoždění reakce po překročení prahové hodnoty. Jeden z typů je vybaven i možností zapamatování výskytu chyby.

Dalším přístrojem, který stojí za zmínku, je typ relé pro hlídání výšky hladiny vodivých kapalin s označením E3LM10. Od předcházejicího typu OLH 3 se odlišuje širokým rozsahem citlivosti v rozsahu od 250 W do 100 kW, možností odděleně nastavit zpoždění pro sepnutí nebo rozepnutí kontaktu (0,5 s – 10 s) a vyšším proudem sondy, který povoluje vzdálenost sondy od relé až 1 000 m. Tak jako u dřívějšího typu je relé vybaveno volbou přičerpání nebo odčerpání při dosažení rozhodovací úrovně a výšku hladiny je možné měřit 1 nebo 2 sondami (resp. 2 nebo 3 u nevodivé nádoby).

Hlídací relé výšky hladiny E3LM10

Cílem tohoto krátkého článku bylo upozornit čtenáře na některé zajímavé typy hlídacích relé firmy TELE-Haase,
kterou českém trhu zastupuje naše společnost. Pro případné další dotazy a více podrobností jsme Vám kdykoliv rádi k dispozici v sidle firmy, na telefonu či prostřednictvím e-mailu. Neváhejte se na nás obrátit.