Hlídací relé, řešení pro projektanty

Úspěšnost firmy TELE-Haase na světových trzích spínací techniky je založena, vedle vysoké kvality a spolehlivosti nabízených přístrojů, i na neustálé inovační snaze firmy s cílem co nejvíce uspokojit potřeby zákazníků. Pro obor automatizační techniky nabízí firma široký sortiment časových a především pak hlídacích relé pro sledování a řízení prakticky všech elektrických veličin i řady neelektrických veličin ve všech možných aplikacích.

Základní sortiment hlídacích relé představují přístroje pro hlídání jednofázového i třífázového napětí a proudů. Vedle těchto přístrojů mají svoji důležitost i relé pro sledování teploty a výšky hladiny. Pro alternativní zdroje energie jsou určena relé pro hlídání kmitočtu a hodnoty napětí. Specialitou firmy jsou však relé pro hlídání zatížení motoru, nacházející svoje uplatnění především v oboru čerpadel a dopravníkových mechanismů. Všechna tato relé se vyznačují, jak je již u firmy TELE-Haase zvykem, důmyslnou konstrukcí a řadou předností, které pro uživatele znamenají nemalý přínos. Pro ilustraci je v následujícím článku uveden stručný přehled hlídacích relé třífázového napětí v modulovém provedení.

Hlídání třífázového napětí v modulovém provedení
Zásadní úlohou při hlídání třífázového napětí v elektroinstalacích je hlídání napěťových úrovní každé fáze. Pro hlídání podpětí se nabízí základní přístroj s označením E1YU400V01. Relé umožňuje nastavit rozhodovací úroveň pro napětí v rozsahu 160 až 240 V a porovnává, zda hodnota napětí každé fáze zvolenou úroveň překračuje či nikoliv. Výstupem relé je elektromechanický kontakt s povoleným zatížením 8 A. Důležité přitom je, že současně je každé fázi na čelním panelu přiřazena LED, která při poklesu pod rozhodovací úroveň zhasne, a tak je okamžitě možné detekovat problémovou fázi. Pro své napájení využívá relé měřené napětí. Je k dispozici v jednomodulovém provedení s jedním výstupním kontaktem nebo ve dvou modulech se dvěma přepínači.
Variantou tohoto relé je typ s označením E1YF400V01, který se nabízí ve dvou provedeních s pevně nastavenou rozhodovací úrovní pro hlídání podpětí 195,5 V (-15 %) nebo 161 V (-30 %). I tento typ se vyrábí v provedení se dvěma přepínacími kontakty na výstupu s označením E3YF400V02 a pro snadnější oživení obvodů, například nouzového osvětlení, se dodává i s testovacím tlačítkem.

Všechny uvedené typy jsou dostatečně rychlé s reakční dobou pod 200 ms a s pevně nastavenou hysterezí pro sepnutí kontaktu při návratu napětí nad rozhodovací úroveň. Posledně uvedené relé se nabízí ještě v modifikaci se zabudovaným časovým zpožděním pro opětovné sepnutí při obnovení sítě a s časovou prodlevou 500 ms, nutnou pro vypnutí při rozpoznání podpětí. Toto relé má označení E3YF400VE20. Zajímavým členem této rodiny je i relé s označením E3YF400FAL20, které na základě funkce okno (WINDOWS) umožňuje měřit napětí každé fáze v tolerančním pásmu 80 – 115 % (184 – 264 V), tedy podpětí i přepětí, a případný výskyt chyby si i volitelně zapamatovat. Vedle toho měří i kvalitu napájecí sítě na základě měření desetiminutové střední hodnoty prostřednictvím takzvaného plovoucího průměru. Pokud se parametry sítě odchýlí od právě vypočtené hodnoty, relé zareaguje a ochrání tak připojené spotřebiče.
Pro hlídání třífázového napětí při provozu motorů, s možností rozpoznání zpětně indukovaného napětí, je určeno relé s označením E1PF400VSY01. Relé vyhodnocuje sled fází a hlídá výpadek fáze na základě změřené fázové asymetrie, jejíž rozhodovací úroveň je možné nastavovat v rozmezí 5 –30 %. Nejkomplexnějším členem této rodiny je pak relé s označením E1YM400VS10, umožňující měřit a hlídat úroveň hodnoty každé fáze v tolerančním pásu ±30 %. Případně je možné hlídat pouze podpětí a druhou úroveň využít pro hysterezi. Relé umožňuje volitelně hlídat sled fází, což umožňuje při spojení fází hlídat tímto přístrojem i jednofázová napětí. Navíc relé hlídá i přerušení nulového vodiče.

Obě posledně jmenovaná relé jsou k dispozici s jedním nebo dvěma přepínacími bezpotenciálovými kontakty a dokonce i v provedení do jedenáctikolíkové patice. Již z tohoto stručného popisu jsou patrné přednosti relé TELE-Haase a podobná situace je i u ostatních typů. Například relé pro hlídání výšky hladiny E3LM10 vyniká rozšířeným rozsahem citlivosti a volitelným časovým zpožděním. Relé pro teplotu E3TF01 zase indikací zkratu přívodních vodičů.
Vedle těchto modulárních přístrojů má firma TELE-Haase v sortimentu hlídacích relé ještě několik dalších ucelených řad. Každá se vyznačuje specifickými vlastnostmi pro využití v konkrétních aplikacích.
Pro hlídání třífázového napětí jsou například k dispozici přístroje pro hlídání symetrických i nesymetrických zátěží, sledu fází, asymetrie, výpadku fáze, přerušení nulového vodiče, a to pro sítě 400 V, 500 V i 690 V, včetně galvanicky odděleného napájení, například 24 V DC.

Relé E3LM10

Podrobnější popis těchto přístrojů je rovněž uveden, spolu s ostatním sortimentem, na stránkách v sekci Produkty. Dále jsme Vám rádi kdykoliv k dispozici s technickou radou i obchodními informacemi, a to jak na telefonu, tak přímo v sídle firmy.