Tel: +420 602 158 745

Zálohované zdroje SPower

Novou koncepci a design zálohovaných zdrojů přináší na náš trh firma SPower. Zálohované zdroje můžeme zhlediska zapojení rozdělit do tří základních skupin Off-line, Line-interactive a On-line. Za normálního stavu je zátěž napájena ze zdroje elektrické energie pouze přes odrušovací filtr, ale při výpadku nebo poklesu napájecího napětí pod nastavenou mez je přepnutím kontaktu zátěž přesměrována na záložní baterie. Záložní doba je určena připojenou zátěží a kapacitou baterie. Více informací najdete na našich stránkách v sekci zálohované zdroje…