Novinky ze světa hlídacích relé

Provozní spolehlivost a bezpečnost automatizačních systémů je samozřejmým zájmem každého jejich uživatele. Možnost včasného rozpoznání případných poruchových stavů tak představuje důležitý parametr systému, na který se vyplatí pamatovat již při jeho projekci. Nejekonomičtějším řešením  je v tomto případě použití hlídacích relé pro měření a kontrolu požadovaných veličin. Hlídací relé jsou kompaktní a jednoduchá pro nastavení a umožňují sledovat a vyhodnocovat téměř všechny elektrické i neelektrické veličiny.

Základní řadou je série přístrojů s označením ENYA. Jedná se o modulová relé na lištu DIN.  Nejčastěji se tato relé používají pro úplnou kontrolu 3 – fázového napětí (hodnota, sled, asymetrie a výpadek fáze)  v různých kombinacích např. se současnou signalizací vypadnuté fáze.  Přítomnost zapnutého spotřebiče odhalí relé detekující proud  2 mA DC resp. 50 mA AC.  Z neelektrických veličin je to relé pro sledování teploty motoru. Relé E3TF01 dokáže rozpoznat zkrat vedení a reaguje jak na teplotně závislé odpory, tak i na bimetalová čidla.  Z této řady je i relé E3LM10 pro hlídání výšky hladiny vodivých kapalin s 1 – 3 sondami a citlivostí do 100 kΩ.

E3TF01

Řadou určenou pro náročný provoz v průmyslovém prostředí  je řada s označením GAMMA se šířkou pouzdra 22,5 mm (hloubkou 100 mm), robustní konstrukcí a masivními svorkami s dostatkem místa pro montáž.  I tato relé umožňují komplexně hlídat 3-fázové napětí a to pro sítě s napětím v rozsahu od 115/66 V do 690/400 V. Jednofázová napětí AC/DC pak v rozmezí 3 mV až 500 V a jednofázové proudy AC/DC od 200 mA do 10 A.  Relé s označením G2JM5AL20 hlídá současně proudy všech 3 fází s možností zapamatování chyby.  Pro hlídání teploty nabízí tato řada relé s hlídáním teplotně závislých odporů, bimetalů i PT 100. Relé mají elektricky nezávislou paměť výskytu chyby.

G2JM5AL20

Špičkovými přístroji této řady jsou však relé pro hlídání zatížení motorů. Relé sledují povolený příkon 3-fázového nebo i 1-fázového motoru a včas reagují na jakoukoliv odchylku od požadovaného stavu. Široké uplatnění mají tak např. při ochraně čerpadel proti běhu nasucho nebo naopak při jejich přetížení jako u dopravníkových pásů, míchaček atp.  Speciálně v této oblasti je možné s minimálními náklady ochránit velké hodnoty.  Napájení měřicích obvodů této řady je buď univerzální 24 – 240 V AC/DC nebo je zajištěno výměnným napájecím modulem pro konkrétní hodnotu napětí.  Kmitočtový rozsah měření je 10 – 400 Hz, takže nasazení těchto přístrojů je možné i v obvodech s frekvenčními měniči.

Vedle hlídacích relé nabízí tato řada i převodníky pro měření proudů do 15 A výstupem na proudovou smyčku 4 … 20 mA s možností nastavení zoomu a sklonu charakteristiky. 

Nová řada relé s názvem VEO se vyznačuje robustní konstrukcí s bezpečnostními svorkami pro těžké  provozní podmínky až do okolní teploty 60 ºC, s izolačním napětím 6 kV. Díky vývoji vlastního napájecího zdroje byla u těchto relé razantně snížena vlastní spotřeba na typicky 0,35 W při univerzálním napájení 12  – 240 V AC/DC resp. 480/277 V AC. Vzhledem k použité metodě měření TRMS dosahují přístroje této řady dvojnásobné přesnosti typické pro hlídací relé.  I tato řada zahrnuje přístroje pro hlídání všech standardních veličin, byly však pro ni vyvinuty i přístroje se speciálními vlastnostmi, které reflektují sepětí firmy s potřebami praxe. Z jednodušších přístrojů je to např. typ s označením V2UF230V10 detekující krátkodobé výpadky napětí s nastavitelnou reakční dobou od 10 ms se zpožděným opětovným zapnutím. Na výstavě Ampér byl speciálně oceněn přístroj V4IM100AL20 pro průvlečné měření AC i DC proudů v rozsahu  5 – 100 A . Přístroj umožňuje zvolit 8 různých funkcí měření s volitelnou pamětí chyby.  Zajímavá je jeho konstrukce, kde na rozdíl od klasických přístrojů je vodič provlečen svisle (ze žlabu do žlabu), což představuje značnou úsporu místa.

Nejnovějším přístrojem této řady je relé pro hlídání výšky hladiny vodivých kapalin V4LM4S30 s univerzálním napájením 24 – 240 V AC/DC, citlivostí do 500 kΩ s délkou připojení sond až 1 km.  Přístroj je multifunkční a je možné k němu připojit až 4 sondy s možností současného hlídání 1 nebo 2 nádrží, 1 nebo 2 čerpadel. Relé je možné připojit i k PLC a výšky hladin hlídat kombinací výstupních kontaktů.

V4IM100AL20

I když v tomto článku je uvedena řada technických parametrů a specifikací, zdaleka nevystihují všechny výhody a šíři technických řešení firmy TELE-Haase. Další možnosti naleznete na našich stránkách a na vaše případné otázky rádi odpovíme, neváhejte nás kontaktovat.