Pomocná relé firmy TELE-Haase

Rakouská firma TELE-Haase, jeden z předních světových výrobců hlídacích a časových relé, dodává pro zkompletování svého sortimentu i širokou škálu pomocných relé. Protože se jedná o nenápadné, relativně běžné a často používané součástky, je tato část sortimentu ve srovnání se speciálními typy relé pohříchu více opomíjená z hlediska propagace. Přitom se jedná a vysoce kvalitní a spolehlivá průmyslová relé nacházející uplatnění v celém oboru elektrotechnické výroby. Jejich stručný přehled bude jistě užitečný pro všechny projektanty a konstruktéry.

Podle svého zaměření se pomocná relé TELE-Haase dodávají ve třech základních řadách lišících se rozměry, počty kontaktů a proudovým zatížením. Pro všechny řady jsou k dispozici patice odpovídající nejnáročnějším požadavkům uživatelů a bohaté příslušenství ve formě přídavných modulů.

Řada pomocných relé RT – 3P / 10 A
Pomocná relé této řady mají 3 přepínací kontakty s trvalým proudovým zatížením 10 A na kontaktu a maximální spínaný výkon při odporové zátéži 2 500 VA. Každé relé je vybaveno mechanickou indikací sepnutí kontaktů, aretační páčkou pro nucené sepnutí a relé mající v označení L i optickou indikací LED.
K dispozici jsou relé pro všechna běžná napětí cívky ovládacího obvodu. Červená barva aretační páčky přitom označuje střídavé napětí cívky (typ RT 1. …) a modrá páčka napětí stejnosměrné (RT 2. …).

Přehled pomocných relé TELE-Haase řady RT

Jako příslušenství se k průmyslovým relé řady RT dodává 11-pinová patice s označením R11X pro trvalé proudy do 10 A. Dalším příslušenstvím jsou přídavné moduly uvedené v následující tabulce. Při použití těchto modulů je však nutné použít pro relé patici s označením ES 12, která je kromě 11-kontaktů opatřena ještě dvoupólovou zásuvkou pro modul:

Přehled přídavných modulů pro relé TELE-Haase řady RT

Zvláštním případem přídavného modulu pro relé řady RT se 3 přepínacími kontakty je časový modul s označením COM3-TP. Jedná se o modul určený rovněž do patice ES 12, který využívá silové kontakty pomocného relé a v jehož elektronické části je možné nastavit 8 různých časových funkcí (např. ZR, ZN, blikač, impulz po zapnutí, impulz po vypnutí, atd.).
Výhodou této koncepce je využití kontaktů pomocného relé pro časové funkce a fyzické oddělení elektroniky od silových výstupních kontaktů. Modul má i řídicí vstup zatížitelný paralelní zátěží a časové rozsahy od 50 ms do l0 dní. Kvůli těmto výhodám je tato koncepce hojně využívána v řadě aplikací.

Časový modul COM3-TP

Řada malých pomocných relé RM – 4P / 6 A
Řada malých pomocných relé RM zahrnuje snad nejvíce používaná relé se 4 přepínacími kontakty a trvalým zatěžovacím proudem 6 A na kontaktu. Maximální spínaný výkon při odporové záIěži je 1.500 VA. I tato relé jsou vybavena mechanickou indikací sepnutí kontaktů, aretační páčkou pro nucené sepnutí a relé mající v označení L i optickou indikací LED, U aretační páčky je zachován smysl barevného značení pro napětí cívky (modrá – DC, červená – AC). K dispozici jsou opět všechna běžná napětí, jak je ukázáno v následující tabulce:

Přehled pomocných relé TELE-Haase řady RM

Patice se 14 kontakty pro tato relé nese označení RSS 214 a rovněž umožňuje zasunout vedle relé přídavné moduly řady EM podle následující tabulky:

Přehled přídavných modulů pro relé TELE-Haase řady EM

Pro napětí 12 V a 24 V DC a 24 V, 115 V a 230 V AC se ve stejné velikosti dodávají relé s označením RA (např. RA 012L) pouze se 2 přepínacími kontakty,ale s proudovým zalížením 12 A na kontakt.

Řada pomocných relé RP – 2P / 8 A
V tomto případě se jedná o miniaturní relé se 2 přepínacími kontakty určená pro použití jak v paticích, tak i pro přímé letování do desek plošných spojů s 5 mm rastrem. Nejčastěji jsou tato relé používána jako ochrana výstupů programovacích automatů, Kontakty je možné zaIížit při ohmické zátěži trvalým proudem 8 A. Maximální spínaný výkon je 2 000 VA.

Přehled pomocných relé TELE-Haase řady RP

V případě umístění do patice se používá typ patice s označením Pl -50BE se 4 + 4 kontakty nakaždé straně nebo typ jednostranné patice s označením ES 50/3 s rozložením kontaktů 6 + 2. Oba tyto typy umožňují použít stejné přídavné moduly řady M.

Přehled přídavných modulů pro relé TELE-Haase řady M
Pomocná relé TELE-Haase do patice

Pomocná relé na lištu DlN
Do kategorie pomocných relé spadají v sortimentu TELE-Haase i relé s univerzálním napájením cívky 12 – 240 V AC/DC ve standardním modulovém provedení pro umístění na lištu DlN. K dispozici jsou relé s 1 přepínacím kontaktem (1 modul) s označením E1K nebo se 2 přepínači ve 2 modulech E3K.
Na lištu DlN jsou určena i ultratenká vazební relé o šířce 6 mm s napětím cívky 24 V AC/DC nebo 230 V AC/DC. Na patici, ze které je možné relé vyjmout je indikace sepnutí kontaktu žlutou LED. Elektromechanické relé má 1 přepínací kontakt se zatížením 6 A. Tato relé se dodávají i v polovodičovém provedení pro proudy 1 A a 5 A.

Zvláštním případem pomocného relé na lištu DlN je speciální typ relé s označením HAR 1, jehož funkce je závislá na stavu přepínače umístěném na předním panelu relé. Přepínač má 3 polohy a relé se chová podle uvedeného funkčního diagramu. Stav výstupního kontaktu je na čelním panelu signalizován žlutou LED.

HAR 1

V poloze AUTO sleduje výstupní kontakt R stav řídicího vstupu A3. Svorky B1 – B2 jsou propojeny.
V poloze 0 zůstává výstupní kontakt R po připojení napájecího napětí rozepnutý a nereaguje na stav řídicího vstupu. Svorky B1 – B2 jsou rozpojeny.
V poloze HAND je výstupní kontakt R sepnut nezávisle na řídícím vstupu. Svorky B1 – B2 jsou rozpojeny.

Sortiment těchto relé je ještě doplněn o typy relé, u nichž je stav jejich výstupního kontaktu závislý na hodnotě vstupního analogového signálu (0 – 10 V DC u relé OVL 1 nebo 0 – 20 mA u relé OCL 1).
Přechod mezi pomocnými a vazebními relé tvoří pak zvláštní druh – členy pro vyhodnocení analogového signálu (napěťového či proudového) podle nastavení rozhodovací úrovně a stavu přepínače provozu. Jedná se o členy s označením, OVP 1 resp. OCP 1 a jejich bližší popis je uveden na našich stránkách v sekci Produkty, stejně tak jako popis všech ostatních uvedených relé, která jsou v sídle firmy trvale skladem k okamžitému odběru. S konkrétními dotazy se na nás neváhejte obrátit.