Tel: +420 602 158 745

Další novinky pro hlídání I a U od TELE-Haase

Stalo se již skoro pravidlem, že vývojová kapacita firmy TELE-Haase umožňuje téměř v každém novém čísle časopisu představit další užitečné novinky sortimentu této renomované firmy. Vzhledem k její tradici a zkušenostem je při tom vždy zaručeno, že se jedná o novinku s promyšlenou koncepcí přinášející řadu užitečných vlastností pro potřeby projektantské praxe. Mezi takové novinky se řadí i hlídací relé proudu a napětí z nové typové řady ENYA.

Relé pro hlídání 1– fázového proudu nese označení E1IM10AACL10. V označení je zakódováno, že se jedná o relé multiunkční pro měření střídavého proudu s maximálním rozsahem 10 A. Relé umožňuje hlídat překročení nastavené maximální hodnoty proudu nebo naopak pokles pod nastavenou mez případně hodnotu proudu v nastaveném tolerančním pásu. Hodnoty maxima a mninma se přitom dají nastavit v rozsahu 5 – 100 % rozsahu. Krátkodobá přetížitelnost relé je 50 A po 3 s ( 100 A po 1s) a trvale 13 A. Zpoždění reakce na výskyt chyby je možné nastavit v rozsahu 0,1 až 10 s. Relé umožňuje volitelné zapamatování výskytu chyby s nutným resetem obsluhy. Měřicí obvody jsou napájeny galvanicky odděleným napětím 230 V AC a vzhledem k jednomodulové velikosti je výstupem relé 1 přepínací kontakt s možným zatížením 8 A. V jednodušší verzi se vyrábí hlídací relé s označením E1IU5AAC01 pouze pro hlídání poklesu pod nastavenou hodnotu v rozsahu 10 – 100 % z 5 A.

Velmi užitečnou novinkou pro hlídání střídavého napětí je typ s označením E1YM400VS10 umožňující podle zapojení hlídat jak 1– fázové, tak i 3-fázové napětí včetně hlídání správného sledu fází a přerušení nulového vodiče. I v tomto případě se jedná o multifunkční relé umožňující hlídání poklesu pod nastavenou hodnotu nebo hlídání hodnoty napětí v nastaveném tolerančním pásu. Každé fázové napětí je měřeno zvlášť a porovnáváno s nastavenou hodnotou. Rozhodovací úrovně se dají nastavovat v rozmezí  30 % ze 400 V a i zde je možné nastavit zpoždění reakce na výskyt chyby v rozmezí 0,1 až 10 s. Napájení měřicích obvodů relé je zajištěno z měřeného napětí. Pro měření 1-fázového napětí je třeba spojit všechny 3 měřicí vstupy a vypnout hlídání sledu fází. Pro svoji univerzálnost je toto jednomodulové relé velmi oblíbeno především mezi pracovníky elektroúdržby.

I toto multifunkční relé je v sortimentu doplněno hlídacím relé podpětí. Jedná se buď o typ E1YF400V01 0,85 s pevně nastavenou rozhodovací úrovní 195,5 V ( –15%) nebo typem EYU400V01 s možností nastavení rozhodovací úrovně v rozsahu 240 – 160 V. Při poklesu pod rozhodovací úrověň se rozepne kontakt výstupního relé. Každé měřené fázi odpovídá jedna LED na čelním panelu relé, která při poklesu pod rozhodovací úrověň zhasne.

Pro hlídání 3-fázového napětí je řada ENYA doplněna ještě o relé pro hlídání fázové asymetrie, sledu a výpadku fáze. Relé se vyrábí v provedení s jedním (E1PF400VSY01) nebo dvěma (E3PF…) výstupními kontakty. Protože toto relé je schopno rozpoznat i zpětně indukované napětí ve vypadené fázi, je vhodné pro hlídání správného chodu motorů.

Kromě těchto novinek má firma TELE-Haase v sortimentu samozřejmě celou škálu hlídacích relé ostatních typových řad, které mají všechny svoje určení a specifika, takže je vždy možné si pro jakýkoliv problém vybrat to nejefektivnější řešení. Technicky i obchodně vám v tom vždy rádi poradí pracovníci zastoupení firmy TELE-Haase v české i Slovenské republice firmy KUČERA – Spínací technika s.r.o.