Tel: +420 602 158 745

Nová koncepce pro automatizaci

Rakouskou firmu TELE-Haase jistě není třeba širší elektrotechnické veřejnosti obšírně představovat. Již léta je na našem trhu synonymem solidnosti, kvality a spolehlivosti.Téměř půl století se specializuje na oblast časových a hlídacích relé a jejich využití v automatizační technice a je v tomto oboru bezesporu průkopníkem nových technických řešení. Proto také, pro určité odlišení, nazývá sama svá hlídací relé WatchDogs – hlídací psi.

Ve své nabídce má široký sortiment těchto relé, jejichž aplikací je možné pokrýt veškeré požadavky průmyslového prostředí a podle požadovaných parametrů zvolit vždy optimální typ pro sledování všech elektrických i neelektrických veličin. Stále se však jedná o jednotlivé diskrétní přístroje, jejichž výstup – zpravidla elektromechanické relé, je nutné dále začlenit do širšího vyhodnocovacího obvodu.

Technologický skok

Nyní však TELE-Haase přichází s naprosto novou koncepcí pro komplexní řešení v automatizaci s názvem WatchDogPro. Myšlenka této koncepce spočívá ve sdružení hlídacích a časových funkcí do jednotného systému spolu se vstupními a výstupními moduly a
centrální jednotkou, která celému systému zajistí programovací, výpočetní a komunikační možnosti. Převratné na této myšlence je elegantní sjednocení fyzické a řídicí vrstvy automatizačního procesu, čímž automaticky odpadá řada technických komplikací a nevýhod klasických řešení. Obvyklé spojení PLC a měřicích senzorů a periferií je tímto způsobem nahrazeno na podstatně vyšší technické úrovni.

Koncepce

Systém WDP sestává ze základní centrální jednotky, ke které jsou po interní sběrnici připojeny jednotky digitálních, analogových a reléových vstupů a výstupů a jednotky pro měření a sledování elektrických i neelektrických veličin ( 1f i 3f proudu a napětí, výkonu, teploty, výšky hladiny, …). Centrální jednotka má navíc možnost uchování až 2 GB naměřených dat, jejichž ukládání je možné zvolit cyklicky, v určeném časovém intervalu nebo po výskytu určité události. Její výpočetní možnosti pak umožňují provádět s naměřenými daty veškeré aritmetické i logické operace, porovnávat je s vnějšími podmínkami atp. WatchDogPro tak při malých rozměrech s umístěním na lištu DIN představuje velice výkonnou měřicí ústřednu. Pro spojení systému s vyšší vrstvou okolního prostředí jsou k dispozici další moduly pro komunikaci na bázi obvyklých průmyslových sběrnic ( Profibus, Modbus, CANopen, Devicenet, Interbus, …). Tímto způsobem podporuje systém WDP zapojení periférií i jiných výrobců jako jsou např. dotykové obrazovky, displeje atp. Zajištěno je i spojení LAN/WAN do sítě Ethernet a zajímavá a užitečná je možnost konfigurovat si vlastní zprávy SMS pro vyslání přes modul modemu GSM. Vedle SMS zpráv však mohou být vysílány i přímo měřené hodnoty. Velkou výhodou systému je právě jeho modularita, což přináší úspory již v projekční fázi a navíc je kdykoliv možné bez problémů systém jednoduše rozšířit či modifikovat.

 

 

Programování

Na každém z modulů je pouze přepínač pro volbu jeho jednoznačné adresy v systému. Do jednoho systému je tak možné začlenit maximálně 99 modulů, ale je možné, ačkoliv ne příliš obvyklé, jednotlivé systémy WDP propojit. Veškeré nastavování hlídaných veličin a jejich prahových hodnot – kterých je možné v jednom přístroji na rozdíl od hlídacího relé navolit libovolné množství, se pak děje ve fázi programování z připojeného PC přes rozhraní USB. Samotné programování systému je pak zcela intuitivní pouhým výběrem a zadáváním hodnot požadovaných parametrů. Parametrizační program je podporován systémem WINDOWS 98/ME/2000/XP . Na ploše programu je zobrazena hardwarová struktura systému, kterou je možné si navolit, případně při připojení do systému si ji WDP zjistí sám. V další třetině plochy se zobrazuje nabídka možných funkcí, operací a postupů a na programátorovi je, aby v prostřední třetině plochy programu přiřadil vybraným modulům požadované schopnosti. Přiřazování se děje logicky podle požadavků na sledování a řízení procesu a pro tento druh programování není zapotřebí zvláštního školení. V kterékoliv fázi vývoje systému je možné program přepnout do režimu simulace a podle volených vstupních parametrů sledovat činnost systému bez připojemného hardwaru. Tato možnost sledování je potom k dipsozici i on-line již při připojených modulech. Výhody těchto možností pro projekci systému jak z hlediska úspory času, tak i finací jsou zcela evidentní.

Výhody

Koncept WatchDogPro představuje opravdu technologický skok založený na dlouholetých zkušenostech firmy TELE-Haase v oboru hlídání elektrických a neelektrických veličin v automatizaci. Úloha klasických hlídacích relé je tímto krokem kvalitativně posunuta na vyšší technickou úroveň a zákazníkovi se použitím systému WDP nenabízí např. pouhé sledování činnosti motoru, nýbrž sledování celého procesu s možností zásahu do jeho řízení. Díky záznamu dat je možné data procesu kdykoli protokolovat, případně průběh procesu zpětně analyzovat. Sjednocením obou vrstev odpadá nutnost přizpůsobení vazebními členy, použití převodníků a další technické problémy rozhraní. Vedle úspory místa je důležitá i rychlost a jednoduchost realizace systému pouhým připojením zabudovaných konektorů interní sběrnice. Sledování a řízení procesu se tak stává přehlednější, jednodušší a bezpečnější.

Použití

Pro svoji robustní konstrukci, vysokou izolační pevnost a odolnost proti napěťovým rázům je systém předurčen pro nasazení v nejtvrdších průmyslových podmínkách ve stacionárních i mobilních zařízeních. Hlavní oblastí použití jsou veškeré průmyslové procesy i potřeby domovní techniky. Ačkoliv byl systém uveden na světový trh relativně nedávno, existuje již celá řada referenčních aplikací především z chemického a potravinářského průmyslu, vodního hospodářství a domovní techniky.

Snahou uvedeného příspěvku bylo upozornit na zcela ojedinělou novinku v oblasti automatizace a ozřejmit výhody popisované koncepce. Bližší podrobnosti mohou zájemci zjistit na adrese distributora těchto systémů – KUČERA – Spínací technika s.r.o.

Ing. Jan Kučera