Relé firmy TELE-Haase série KAPPA

Firma TELE–Haase již od poloviny minulého století představuje záruku spolehlivosti a kvality v oblasti reléové techniky. Tato tradice ji současně předurčuje do vůdčí role ve vývoji nových typů především časových a hlídacích relé a jak je všeobecně známo, firma svoji úlohu se ctí splňuje. Díky své vývojové základně a bohaté zásobnici zkušeností nachází neustále nové možnosti inovací a kombinací funkcí relé a nové možnosti jejich použití. I v letošním roce přichází s řadou novinek, které usnadní práci projektantům a rozšíří i již tak bohatou nabídku těchto užitečných elektronických přístrojů v elektrotechnice.

Jednou z oblastí, které firma na přání zákazníků věnovala pozornost, byla modifikace stávajících relé – časových i hlídacích, vedle provedení na lištu DIN i do patice. Vznikla tak nová řada relé s označením KAPPA s několika
zcela novými přístroji. Jedním z nových typů je relé s označením K3ZA20. Základní funkcí tohoto relé je zpožděný návrat bez napětí, označovaný jako funkce A, kdy relé dokáže po ztrátě napětí udržet sepnuté kontakty až po max. dobu 3 minuty. Tato schopnost relé byla rozšířena o další dvě obdobné funkce, a to impulsní relé po ztrátě napětí, kdy je relé schopno signalizovat výpadek napětí generací pulzu a funkci s generací pulzu jak po přivedení, tak i po ztrátě napětí. Diagramy uvedených funkcí jsou uvedeny na přiložených obrázcích. Soubor těchto základních funkcí je doplněn o standardní funkce zpožděného rozběhu a impulsního relé po přivedení napětí, čímž vzniká velmi zajímavé multifunkční časové relé, které jistě nalezne uplatnění v řadě aplikací.

Časová funkce ZN bez napětí A
Časová funkce Impulzní relé po vypnutí napětí AW
Časová funkce Impulzní relé po zapnutí a vypnutí napětí WuAW

Další zajímavou kombinaci 7 časových funkcí nabízí multifunkční taktovací relé s označením K3ZI20. Vedle taktovacích funkcí dvou nezávislých časových intervalů v rozsahu 50 ms – 100 hodin nabízí funkci zpožděného rozběhu i návratu (rovněž pro 2 nezávislé časy), funkci impulzu se zpožděním jak od zapnutí řídicího kontaktu, tak i po zapnutí napětí, impulsní funkci po nástupné i sestupné hraně řídicího pulzu a tento soubor je doplněn funkcí sledovače impulzu, který musí přijít v nastaveném časovém intervalu (např. pro sledování správné funkce u periodických dějů). I tato kombinace funkcí poskytují projektantům širokou paletu možností použití v různých aplikacích.

Časové relé K3ZI20

Klasická mutifunkční časová relé se základním souborem funkcí (ZR, ZN, impulsní relé a blikač) s označením K3ZM20 jsou obohacena o možnost použití bezpotenciálového řídicího kontaktu, což rovněž v mnoha aplikacích přináší nezanedbatelné výhody.

Soubor těchto paticových časových relé je doplněn dalším užitečným relé pro řízení rozběhu motoru hvězda – trojúhelník. Relé má označení K3ZS20 a disponuje 2 nezávislými přepínači pro Y i D. Čas hvězdy je možné nastavit až do 3 minut a před přepnutím do trojúhelníka je možné zvolit časovou prodlevu 40, 60, 80 nebo 100 ms.

Časové relé K3ZS20

Zbývá ještě doplnit, že všechna uvedená časová relé mají 2 přepínací kontakty a univerzální napájecí napětí
12 – 240 V AC/DC. Stejně jako u časových relé, tak i u hlídacích relé si řada zákazníků vyžádala provedení oblíbených typů do 11-kolíkové patice. Ekvivalentem známého relé pro hlídání sledu a výpadku fáze na základě sledování fázové asymetrie E1PF400VSY01 je v paticovém provedení typ K3PF400VSY02 se 2 přepínacími kontakty.
Pro hlídání 3-fázového napětí z hlediska hlídání hodnoty napětí každé fáze v nastavitelném tolerančním pásmu
± 30 %, jejich sledu a dokonce přerušení nulového vodiče je ekvivalentem relé na lištu DIN E1YM400VS10 typ do patice s označením K3YM400VS20. I toto relé je vybaveno 2 přepínacími kontakty a měřené napětí je současně i napájecím.
Soubor těchto hlídacích relé do patice je samozřejmě doplněn ještě hlídacími relé pro jednofázová napětí či proudu s analogickým označením K3UM … resp. K3IM

Hlídací relé K3IM

Smyslem uvedeného článku bylo poskytnout čtenářům informaci o řadě relé firmy TELE-Haase v provedení do 11-kolíkové patice (např. R11X od firmy TELE). Informace o těchto a dalších relé ze sortimentu firmy TELE může samozřejmě případný zájemce kdykoliv získat na našich stránkách v sekci Produkty nebo přímo od nás prostřednictvím e-mailu či telefonicky. Neváhejte nás kontaktovat.