Relé TELE-Haase, záruka kvality a spolehlivosti

Aplikace elektronických relé v elektrotechnice a automatizaci představují již léta hlavní těžiště zájmu firmy TELE-Haase. Časová a hlídací relé vyvinutá a vyrobená ve vídeňském závodě této firmy již celá desetiletí zcela spolehlivě pracují ve všech oborech průmyslu, v energetice, výrobě i službách. Své bohaté zkušenosti z této činnosti zúročila firma ve vysoké kvalitě a extrémní spolehlivosti nabízených komponent a díky své celosvětové působnosti se v tomto odvětví stala vzorem, často určujícím trendy vývoje.

Časová relé
Rozhodnou za vás, kdy provést akci, zkrátí nebo prodlouží impulz, počkají nebo urychlí děj a např. automatickým vypnutím nebo ochranou před falešnými impulzy přispějí i k úspoře energie.
V sortimentu časových relé firma nabízí jak nejjednodušší (nejčastěji používaná) relé s vhodným výběrem nejběžnějších časových funkcí, tak i typy zahrnující již i komplikovanější funkce např. s kombinací dvou časů pro zpožděné i impulzní průběhy i relé s okamžitým a zpožděným kontaktem. Vedle těchto relé jsou však k dispozici i relé ve speciálním provedení s možností dálkového nastavení parametrů, relé s bezpotenciálovými řídicími kontakty, relé do panelu, s elektromechanickým kontaktem i bezkontaktní, relé s funkcemi bez napětí apod. Správný výběr časového relé častokrát dokáže nahradit mnohem složitější (a dražší) automatizační prostředky.

Hlídací relé
Hlídací relé jsou nejvěrnějším spojencem pro hlídání všech fyzikálních veličin. Sama dokážou měřit a porovnávat parametry, časovat, upozornit i na nastávající problémy a samostatně rozhodnout. Spolehlivě pracují i na místech s omezeným přístupem, kam se člověk nedostane. Nevadí jim ani extrémní okolní podmínky, teplo, chlad, vibrace či rušení. Nikdy nezahálejí, nic jim neujde a jsou kompaktnější a levnější než jakýkoliv automat.
V sortimentu hlídacích relé je těžiště zájmu soustředěno na hlídání parametrů třífázového napětí. Zásadní úlohou je zde hlídání napěťových úrovní každé fáze, jejich asymetrie a sled. Cílem je rychlá reakce na případný výpadek jedné z fází včetně správné indikace. Tyto úlohy splňuje v sortimentu TELE-Haase množství různých výrobků, ze kterých je vždy možné vybrat optimální variantu pro konkrétní použití. Vedle těchto relé jsou k dispozici i relé pro hlídání úrovní jednofázových proudů a napětí. Samozřejmostí je možnost volby jedné nebo dvou rozhodovacích úrovní a zapamatování případného výskytu chyby. Pro hlídání výšky hladiny firma nabízí široký rozsah citlivosti, volbu časového zpoždění pro sepnutí i rozepnutí kontaktu a možnost zapojit sondu až do vzdálenosti 1 km.

Hlídací relé E3YM400VSY20 pro komplexní hlídání
třífázových napětí

Důležitou kapitolou jsou i relé pro hlídání teploty motoru, kde je k dispozici řada typů s různými vlastnostmi včetně hlídání zkratu přívodního vedení a zálohování paměti. Špičkovou specializací firmy TELE-Haase jsou však relé pro hlídání zatížení motoru. Tato relé sledují povolený příkon motoru a hlídají nastavenou odchylku, čímž umožňují včas zareagovat na počínající možnou poruchu. Široké uplatnění mají např. při ochraně čerpadel proti běhu nasucho nebo naopak při jejich přetížení, u dopravníkových pásů, míchadel apod. S relativně malými náklady je tak možné zachránit velké hodnoty. Zajímavým a užitečným typem relé pro hlídání čerpadel je typ s označením G2ASMA20, zahrnující logiku pro rovnoměrné střídání a vytížení dvou čerpadel. Do oboru hlídacích relé spadají i relé bezpečnostní, která firma nabízí až do kategorie 4, nouzový STOP a relé pro dvouruční ovládání.

Novinky
V rámci inovačních snah přináší firma TELE-Haase každoročně na trh nové typy relé vždy s novými a výjimečnými vlastnostmi. U časových relé jsou to např. nové funkce, resp. jejich kombinace. U hlídacích relé je to důsledné uplatnění metody TRMS pro měření zkreslených průběhů. Největší předností relé nejnovější řady s označením VEO je jejich dvojnásobná přesnost (oproti obecným zvyklostem) a rychlost reakce. Nezanedbatelné není ani, díky vlastnímu vývoji zdrojové části relé, razantní snížení vlastní spotřeby přístroje na průměrných 0,35 W při univerzálním napájecím napětí 12 až 240 V AC/DC. Ke spolehlivosti přístrojů přispívá i teplotní odolnost stanovená až do 60 ºC a kompaktní design přístrojů s bezpečnostními svorkami.

Ostatní
Pro komplexní uspokojení svých zákazníků v automatizaci nabízí firma TELE-Haase k tomuto základnímu sortimentu další přístroje a doplňky, jako jsou pomocná a vazební relé, počítadla provozních hodin a spínací hodiny a spínané a zálohované zdroje. Polovodičová relé jsou doplněna softstarty, brzdnými členy a tyristorovými regulátory.

Tento článek byl zamýšlen jako stručný přehled sortimentu rakouské firmy TELE-Haase, jejíž přístroje jsou synonymem spolehlivého a bezpečného provozu elektrických zařízení. Podrobnosti o nabízených typech a druzích je možné získat zde na stránkách v sekci Produkty či prostřednistvím e-mailu nebo telefonu. Kontaktujte nás.