Záložní zdroje UPS

Záložní zdroje napájení (UPS) založené na technologii dvojí konverze (on–line) poskytují
kompletní ochranu rušením ze sítě a zajišťují nepřerušené napájení připojených zařízení.