Polovodičová relé

Polovodičové bezkontaktní prvky přináší do techniky spínání řadu výhod – od možnosti vysoké četnosti a zkrácení doby spínání přes bezhlučný chod až po odstranění mechanických
závad jako např. opalování kontaktů.