VEO – nová řada relé firmy Tele-Haase

Ačkoliv od prvního elektronického relé vyrobeného firmou TELE – Haase uplynulo již více než 50 let, neztratila firma, podle slov syna zakladatele p. Christopha Haaseho, mladistvého ducha zvídavosti, hravosti a neustálé touhy po zlepšování. K výročí zahájení výroby (1963) přichází na trh se zcela zásadní inovací reléové techniky – konceptem kompaktních relé nazvaným Tele VEO.

Tento koncept představuje to nejvýkonnější a nejefektivnější, co lze na současném světovém trhu reléové techniky vůbec nalézt a zahrnuje to, co umí firma TELE
– Haase nejlépe – časová a hlídací relé. Řada těchto relé nese příznačný název „The ALL–Seeing – Eye“.

Vševidoucí oko
360° dokola, 24 hodin denně, 365 dní v roce
Relé Tele VEO nikdy nespí, nezahálí a nic mu neujde

Koncept relé Tele VEO, jako výsledek vlastního vývoje, zahrnuje řadu stránek, z nichž každá přináší pokročilé technické řešení a řadu užitečných vlastností. Spolu dohromady pak zajišťují univerzálnost a jedinečnost řešení celé této řady.
Z technického a uživatelského hlediska je možné shrnout výhody uváděné koncepce do následujících bodů:

Technologie

 • U všech hlídacích relé této řady byl důsledně uplatněn princip měření TRMS, umožňující správně měřit i zkreslené nesinusové průběhy.
 • Tento princip je účinný v celém kmitočtovém rozsahu, který byl rozšířen od speciální hodnoty 16 a 2/3 Hz až do 400 Hz. Relé jsou tedy vhodná i do obvodů s frekvenčními měniči i pro speciální požadavky automatizace železnic.
 • Přesnost měření byla zvýšena na 2,5 % a tím jsou přístroje Tele VEO dvojnásob přesnější, než je v této technice obvyklé.
 • Byla zvýšena i rychlost měření, takže reakční čas hlídacích relé Tele VEO je pouze 150 ms, což je v tomto oboru rovněž vyjímečné.
 • Rozsah provozních teplot byl rozšířen až do + 60 °C a díky robustní konstrukci je tak možné používat relé této řady v těch nejtěžších provozních podmínkách.

Úspornost

 • Vlastní novou koncepcí napájecího zdroje relé bylo dosaženo typické vlastní spotřeby 0,35 W / přístroj. To představuje snížení o více než 70 % oproti běžným přístrojům této kategorie, což je již hodnota více než podstatná.
 • Kromě snížení vlastní spotřeby spočívá význam této extrémně nízké hodnoty ve snížení provozní teploty v rozvaděči a tím představuje i značný příspěvek ke zvýšení spolehlivosti celého zařízení, nemluvě o úsporách na klimatizaci a ventilaci. Samozřejmě má tato hodnota velmi pozitivní vliv i na životnost samotného přístroje.
 • Rozsah univerzálního napájecího napětí byl přitom rozdělen do dvou kategorií, tzv. Low Zoom 12 – 240 V AC/DC resp. High Zoom 200 – 480 V AC.
 • Pro lepší odečet stavu, byla relé vybavena na předním panelu novými typy LED se zvýšenou intenzitou, které ale paradoxně rovněž vykazují menší spotřebu, než klasické LED.

Design

 • Rozměry relé byly optimalizovány z hlediska maximální úspory místa a s užitečným objemem 102,5 mm3 bylo dosaženo 50% úspory oproti klasickému provedení.
 • Tomuto optimu odpovídá šířka přístroje 22,5 mm pro 1P resp. 45 mm pro 2P při hloubce 76 mm.
 • Všechny přístroje řady Tele VEO se dodávají ve dvou provedeních z hlediska provedení bezpečných svorek:
  a) klasické třmenové svorky s neztratitelnými šrouby a maximálním prostorem pro montáž. Zajímavostí přitom je, že jak pro utažení šroubů svorek, tak i pro nastavení hodnot stačí jediný nástroj.
  b) nově i s bezšroubovými svorkami umožňujícími montáž úplně bez nářadí. Díky této koncepci je práce se zapojením relé pohodlná a rychlá. Svorky jsou provedeny s přítlačnými pery ze speciální ušlechtilé oceli zajišťující trvalý elektrický kontakt a speciální pozornost byla věnována odolnosti proti vibracím.
 • Pro ještě další usnadnění montáže přešla firmy TELE-Haase na umístění svorek napájení A1, A2 vedle sebe, což se v praxi osvědčilo lepší konfigurací a úsporou kabeláže.

Funkčnost
Jak je již zvykem, i zde přináší firma TELE-Haase nový „pohled na věc“:
Do jednoho přístroje např. sloučila hlídání parametrů 3-fázového napětí (sled, výpadek, asymetrii) a hlídání teploty motoru. Vzhledem k tomu, že v současné době se řeší tyto úkoly min. 2 přístroji, přispívá toto řešení opět k úspoře místa a času při montáži.
Další zajímavou novinkou je hlídací relé ss. a stř. proudu s rozsahem do 100 A, které měří proud ve vodiči provlečenýmpřes relé (průměr otvoru 15 mm). Nové na tomto relé je to, že průvlek je veden svislým směrem a šířka hlídacího relé tak zůstává zachována.
V oblasti časových relé Tele VEO nabízí firma TELE-Haase jedno- i multifunkční relé (max. 10 funkcí) a nově do sortimentu zahrnula funkci Ec – Součtový zpožděný rozběh.
Tato funkce postupně sečítá dobu působení řídicího signálu a po dosažení celkové zadané hodnoty sepne kontakt.

Hlídací relé proudu V4IM100AL20

Sortiment
Jak již bylo uvedeno, zahrnuje koncept relé Tele VEO relé časová – multifunkční i jednofunkční a speciální (hvězda – trojúhelník, ZN bez napětí, …) i relé hlídací. V současné době jsou již vedle časových relé dostupná i relé pro hlídání 1- fázového i 3-fázového napětí a proudu ( včetně výše zmíněných specialit), hlídání teploty a sortiment bude i nadále postupně doplňován. Výroba je přitom plánována na min. 10 – 15 let.

Multifunkční časové relé V2ZM10 12 – 2450 V AC/DC


Nejoblíbenější časová relé TELE-Haase ODQ 1 se např. vyráběla od r. 1996 a jsou často požadovaná ještě dnes, kdy už byla nahrazena novým typem E1ZMQ10.
Zavedení nové řady relé je jistě významným inovačním počinem, ale neznamená to, že by jím byla oslabena pozice stávajícího sortimentu. Naopak, vlastnosti a sortiment nových
přístrojů byl pečlivě volen tak, aby měl zákazník resp. projektant možnost optimálním způsobem vyřešit jakýkoliv technický problém volbou konkrétního relé TELE-Haase. Vedle této nové řady Tele VEO jsou tak kdykoliv k dispozici všechna relé řady ENYA, KAPPA, GAMMA event. TREND nebo DELTA. Každý přístroj z uvedených řad má svoje specifické vlastnosti a výhody, které jsou vhodné pro právě konkrétní aplikaci.

Sortiment je široký a vybere si opravdu každý. Všechny technické i obchodní informace k přístrojům TELE –Haase jsou dostupné v sekci Produkty zde na stránkách či na telefonu nebo mailu. Kontaktujte nás.